Sammanslagningen fullbordad!

  På Arkivsamfundets årsmöte den 6 mars togs det avgörande beslutet för att gå samman med Arivrådet AAS. Numera är det alltså den sammanslagna Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) som gäller. Den här hemsidan kommer uppdateras under en övergångsperiod och till dess den nya föreningens hemsida är färdig.  

  Handlingar till årsmötet med FAI

  Nu finns handlingar utlagda till årsmötet för vår sammanslagna förening (Föreningen för arkiv & informationsförvaltning):

   

   

  Handlingar till Svenska arkivsamfundets årsmöte

  Nedan finner ni handlingarna till Svenska arkivsamfundets årsmöte på Postmuseum den 6 mars.

  Forskare sökes! Arkivcafé den 11 februari

  Tisdagen den 11 februari blir det arkivcafé på södertörn (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek). Temat kommer att handla om hur arkivinstitutionerna kan samarbeta med forskningen. Programmet har uppdaterats. Sista anmmälningsdag har också flyttats fram till den 7 februari. Läs mer här

  Temadag den 6:e mars

  Den 6:e mars har Föreningen för arkiv och informationsförvaltning tillsammans med Arkivsamfundet och AAS en temadag om nya perspektiv på kartläggning och klassning av information. Se mer här

  Kallelse årsmöten

  Den 6 mars är det årsmöte för Arkivsamfundet och även det första ordinarie årsmötet för den sammanslagna föreningen Föreningen för arkiv och informationsförvaltning                

   

  Kallelse till arkivsamfundets årsmöte hittar du här

  Kallelse till föreningen för arkiv och informationsförvaltnings årsmöte hittar du här

   

   

   

   

   

   

   

  Arkivcafé på Centrum för Näringslivshistoria

  Den 3 december är det arkivcafé på Centrum för Näringslivshistoria. Arkivarie Bartosz Petryk kommer att berätta om ett projekt med att komma igång med digital arkivering på Ericsson. Alla medlemmar är varmt välkomna!

   

  Se bifogad inbjudan för detaljer och sista dag för anmälan.

   

  Arkiv, samhälle och forskning

  Tyvärr har vi en lång eftersläpning i utgivningen av Arkiv, samhälle och forskning. 

   

  Arbetet med ett nytt nummer av Arkiv, samhälle och forskning pågår dock för fullt och nästa nummer (2011:2) beräknas att komma ut den 20 december. 

   

  Planerad utgivning för nummer 2012:1 blir i mars/april 2014.

  Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

  På Arkivsamfundets extra årsmöte den 23 oktober togs det första formella beslutet för ett samgående med Arkivrådet AAS. Dagen efter bildades en ny förening. Namnet på den nya föreningen blev Föreningen för arkiv och informationsförvaltning. Till ordförande för interimsstyrelsen utsågs Katarina Ekelöf.

   

  Mer information kommer att presenteras under nästa vecka.

  Två arkivföreningar blir en

  Extra årsmöte 23 oktober

  Konstituerande möte 24 oktober

  Vid höstens konferens tas de första besluten kring samgående mellan Svenska Arkivsamfundet och Arkivrådet AAS. Vi går nu vidare enligt det inriktningsbeslut som togs vid årsmötet i maj. Planen är att så snart det första beslutet är taget vid det extra årsmötet 23 oktober så bildar vi en ny gemensam förening 24 oktober. Kallelse till extra årsmöte och inbjudan till bildandet av ny gemensam förening finner du nedan.

   

  Ordförandebrev september

   

  Kallelse till extra årsmöte 23 oktober

   

  Inbjudan till konstituerande 24 oktober

  Den nya öppenheten

  Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet inbjuder till konferens 23-24 oktober 2013 i Stockholm 
   

  Öppenhet eller sekretess, öppen data och allmän handling, öppet kulturarv eller samhällsglömska? 

  En nyhet för i år är att priset för Årets registratur delas ut under konferensen.
  Under konferensmiddagen bjuds vi på toner från trattgrammofon och berättelser från det glada tjugotalet– med Varning för Jazz! 

  Konferensen vänder sig liksom föregående år till dig som arbetar med informationsförvaltning som registrator, arkivarie, verksamhetsutvecklare, it-strateg, informationsarkitekt, systemförvaltare, kravställare och liknande. 

   

  Några axplock ur programmet: 

   Statens servicecenter – ett år efter öppnandet Cia Jarehov, Statens servicecenter 
  Konflikten mellan öppen data och integritet Lena Carlsson, Datainspektionen 
  Offentlighetsprincipen i den digitala tidsåldern Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd, Stockholms stad 
  Policy och processer – med stöd av standarder Anki Steen, LFV 
  Registrator – insynsrättens riddare! Robin Roy, KTH 
  Berättelser om TV-programmet ”Det hände här” Bo Eriksson och Lisa Hellman, historiker 
  Överskottsinformation – är det allmän handling? Anna Tansjö, sekreterare i informationshanterings-utredningen (SOU 2012:90) 

  Dessutom extra årsmöten inför den nya föreningen – och mycket mer! 

   

  Program och anmälan senast 18 oktober via denna länk
  5 100 kr för medlem i Arkivrådet AAS eller Svenska Arkivsamfundet. 6 900 kr för icke medlem. 500 kr student. 

   
   

  Internationell arkivbiografi

  Vill du tipsa hela arkivvärlden om någon superkompetent arkivariekollega?
  ICA-SUV (ICA Section on University and Research Archives) lanserar nu projektet Online International Archivist Biography.


  Syftet är att underlätta kommunikation, förståelse och lärande mellan
  arkivarier över nationsgränserna. Webbplatsen kommer att erbjuda korta
  biografier över levande eller  avlidna personer som haft betydelse för arkivvärlden samt en kort lista  över litteratur för varje individ. Mer instruktioner om hur du lämnar bidrag till databasen finns på

  http://www.library.illinois.edu/ica-suv/Online-Biography-instructions.pdf

  Dags att söka till mentorprogrammet!

  Vill du växa i din yrkesroll? Behöver du nya perspektiv och en diskussionspartner i frågor som rör arkivarieyrket, karriären och arbetslivet? Få tillgång till kompetensutveckling som räcker hela året? Det är för dig mentorbanken finns till!

   

  Nu är det dags att ansöka till årets program, Läs mer här!

  Alla nummer av ASF före 2009 tillgängliga digitalt

  Samtliga nummer av Arkiv, samhälle och forskning före år 2009 finns nu tillgängliga digitalt.

   

  Läs mer!

  ICA/SPA Resolution

  At its April 2013 meeting in Amsterdam, the Steering Committee of the Section of Professional Associations of the International Council on Archives (ICA SPA) expressed its concern about the draft European Data Protection Regulation that will result in the destruction of personal data and recommends that the members of ICA SPA promote, in- and outside their associations, the signing of a petition initiated by the French Association of Archivists AAF (http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/the-european-parliament-adjourn-the-adoption-of-the-regulation-about-personal-data).  
  ICA SPA emphasizes that archives are a unique and irreplaceable heritage and play an essential role in the development of societies by safeguarding the individual and community memory (UNESCO Universal Declaration on Archives as adopted by UNESCO in 2011). 

  Publicering av äldre nummer av Arkiv, Samhälle och forskning på nätet

  Svenska Arkivsamfundet planerar att i mitten av maj lägga ut
  äldre nummer av Arkiv, Samhälle och forskning på hemsidan. Det har bedömts som ogörligt att spåra alla författare som medverkat i tidskriften. Om det finns synpunkter på publiceringen är vi därför tacksamma om ni hör av er till Svenska arkivsamfundet på info@arkivsamfundet.se

  Stockholmskonferens 23-24 oktober


  23-24 oktober samarrangerar Arkivsamfundet och AAS en
  konferens på temat ”Öppenhet”. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med informationsförvaltning, registrator, arkivarie, verksamhetsutvecklare, it-strateg, informationsarkitekt, systemutvecklare, systemförvaltare, verksamhetsansvarig, kravställare m.fl. Mer information kommer längre fram.

  Arkivsamfundet + AAS = sant?

  Under våren har styrelserna för Arkivsamfundet och AAS
  intensifierat förberedelserna för ett eventuellt samgående. Under ett första möte diskuterades vilken vision och verksamhetsidé en ny sammanslagen förening bör ha. För några veckor sedan hölls ett arbetsmöte där underlag för information till medlemmarna i de båda föreningarna sammanställdes.

   

  Vad tycker du som medlem om en sammanslagning? Vad tycker du
  att en ny förening ska fokusera på? Mejla oss på info@arkivsamfundet.se!

  Stöd Internationella arkivdeklarationen

  UNESCO har gjort det, och nu kan du göra det – nämligen visa att du stödjer Universal Declaration on Archives.

   

  Gå in på

  http://icarchives.wufoo.com/forms/register-your-support-for-the-uda/ 

  och skriv under redan idag.

  Dokumentation från temadagen Arkiv i museet den 13/11

  Temadagen hölls på Nordiska museet och behandlade hur arkiv och museum fungerar tillsammans inom samma institution, reflektioner från forskare och exempel på ABM-samverkan

   

  Dokumentation från temadagen publiceras inom kort.

   

  Program

  Dokumentation från arkivcafé i Stockholm den 8/11

  På caféet föreläste Dr Gillian Oliver från Victoria University of Wellington, Nya Zeeland om Recordkeeping Informatics and Information Culture,

   

  Inbjudan

  Presentation

  Sammanfattning

  Dokumentation från arkivcafé i Stockholm den 18/10

  Rapporter från Brisbane.

   

  På caféet delade några av de svenska deltagarna med sig av sina intryck från kongressen.

   

  Inbjudan

  Sammanfattning

  Intryck från några föredrag  under ICA-kongressen

   

  Intressanta länkar

  Alla papers på kongressen

  Flying reporters

  Nytt nummer av ASF ute

  Ett nytt nummer av Arkiv, Samhälle och Forskning har kommit ut! Vår styrelseledamot Elisabeth Ivarsson har skrivit en intressant artikel om arkiv, bibliotek och det digitala kulturarvet ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Numret innehåller också många anmälningar av ny arkivrelaterad litteratur samt referat från temadagar och konferenser.

   

  God läsning!

  Remiss om en ny Upphovsrättslag

  Arkivsamfundet har besvarat en remiss om förslaget till ny upphovsrättslag.

  Arkivdeklarationen på svenska!

  Nu finns Internationella Arkivdeklarationen översatt till svenska. Översättningen är gjord av Arkivsamfundets vice ordförande Berndt Fredriksson.

  Svenska Arkivsamfundet

  En förening för dig som

  arbetar med arkiv,

  använder arkiv eller 

  är intresserad av arkiv.

  Läs mer

  ASF - Arkiv, samhälle och forskning

  Svenska Arkivsamfundets medlemmar erhåller tidskriften Arkiv, samhälle och
  forskning (ASF).
  Läs mer

  Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor